Esther Deltor · Ben trobats · 29/Maig: Càncer i Alimentació

Els pacients amb càncer actiu, sovint estan sotmesos a tractaments agressius com la quimioteràpia, radioteràpia, tractaments hormonals o immunoteràpia, entre d’altres.

Són tractaments efectius, però no hem d’oblidar que tenen efectes secundaris que la majoria de vegades van relacionats amb la toxicitat que generen els propis medicaments.

En aquests 15 dies han intervingut en el programa diferents entitats (Fundació Aladina, Onco Integrativa) que ens han plantejat estratègies per millorar/reduir els efectes secundaris associats als tractaments.

Avui parlarem de 4 punts clau per optimitzar els tractaments convencionals:

#Si volem optimitzar els tractaments convencionals és important que el nostre cos estigui en les millors condicions

Proposem 4 estratègies:

1) Millorem el sistema digestiu
a. Molts dels tractaments convencionals (p.ex. quimioteràpia) generen toxicitat digestiva (estrenyiment, descomposició)
b. S’ha observat que una flora intestinal saludable, és beneficiosa en els pacients que reben quimioteràpia.
c. Estratègia: kuzu (prebiotic) en forma de natilles, kéfir d’aigua, és un fermentat que conté bactèries saludables i àcid làctic.

#S’ha observat que el manteniment d’una flora intestinal saludable, és beneficiós per als pacients que reben quimioteràpia

2) Regulem el sistema immunitari
a. Molts dels tractaments convencionals (p.ex. quimioteràpia) disminueixen la capacitat de defensa de la persona (sistema immunitari)
b. S’ha observat que si el nostre sistema immunitari està en bones condicions, optimitzem els tractaments convencionals, podem millorar la seva resposta
c. Estratègia: bolets (shitake o d’altres)

# Els estudis posen en evidencia que si el nostre sistema immunitari està en bones condicions, optimitzem els tractaments convencionals, millorant la seva resposta

3) Regulem inflamació
a. Si regulem els mecanismes inflamatoris, i fem que la inflamació funcional (reparació de teixis) ajudem a millorar símptomes derivat de la pròpia malaltia, i dels efectes secundaris del pròpi tractament
b. Estratègia: llavors de cànem i oli de cànem

# La regulació dels mecanismes inflamatoris amb una alimentació rica en aliments que continguin omega3 ajuda al millor control de símptomes

4) Activem les vies de drenatge = eliminem toxicitat
a. Si ajudem a l’organisme a eliminar toxicitat, millorem la capacitat vital pròpia
b. És important que els pacients sotmesos a quimioteràpia, radioteràpia o altres, tinguin una bona hidratació. Si no hi ha cap contraindicació, estaríem parlant d’entre 1.5-2 litres dia.
c. Quin problema hi ha? Que moltes vegades un dels efectes secundaris dels tractaments convencionals és la pèrdua de sabor o l’aparició d’un sabor metal·litzat.
d. Estratègia: gelatines, gelats

# Una bona hidratació facilita a l’organisme l’eliminació de la toxicitat secundària als tractaments.