CIRURGIA NO INVASIVA

El progrés tecnològic està revolucionant dia rere dia les capacitats diagnòstiques i terapèutiques de la medicina convencional. En l’àmbit quirúrgic, per exemple, les noves tècniques mínimament invasives permeten evitar importants efectes adversos o complicacions associades a les intervencions de cirurgia tradicional.

FUS-HIFU

Som experts en l’ablació tumoral per ultrasons d’alta intensitat (FUS-HIFU), una tècnica no invasiva que permet destruir tan lesions primàries com metastàsiques de determinats tumors mitjançant un feix d’ultrasons dirigit i controlat per imatge. Amb aquesta tècnica podem fer un tractament adjuvant capdavanter i pioner a nivell mundial en pacients que no són candidats a la cirurgia convencional tant per la localització del tumor com per les condicions clíniques del pacient. L’avantatge més important d’aquest procediments és l’excel.lent tolerància i el baix risc de complicacions en comparació amb la cirurgia convencional, el que permet una ràpida recuperació dels pacients.

HIPERTERMIA PULSADA GUIADA PER FUS-HIFU

Mitjançant impulsos de sonicació a baixa intensitat s’aconsegueixen temperatures de 40-45º a la zona tumoral. Al mateix temps, els pulsos ultrasònics provoquen la ruptura de la fibrosi intratumoral. L’objectiu d’aquest tractament és aconseguir una major penetrabilitat i biodisponibilitat dels fàrmacs antitumorals (quimioteràpies) al teixit malalt, i és per això que s’ha de realitzar de forma concomitant o subsegüent al tractament quimio/radioteràpic que segueix el pacient.

“Considerem a les persones en totes les seves dimensions:
física, mental i essencial”