ESPECIALITATS ASSISTENCIALS

L’equip multidisciplinari de l’Institut Khuab ha creat un model assistencial sinèrgic per atendre exhaustivament la complexitat dimensional dels nostres pacients.

“Un model assistencial on la salut-malaltia és un punt d’inflexió per al creixement individual de la persona i el seu entorn”