ONCOLOGIA INTEGRADORA

Oferim tractaments mèdics i quirúrgics antitumorals innovadors amb contrastada evidència científica que apliquem segons criteri oncològic propi.

Les malalties oncològiques són molt complexes en el seu abordatge diagnòstic-terapèutic perquè, tal i com evidencien nombrosos estudis científics, no acostumen a tenir una sola causa sinó que la seva aparició està relacionada amb múltiples factors de tipus immunològic, alimentari o tòxic, però també emocional.

Com a entitat referent en medicina integradora aplicada a l’oncologia, a l’Institut Khuab oferim tractaments mèdics i quirúrgics antitumorals innovadors amb contrastada evidència científica orientats a revitalitzar el propi organisme per reforçar la seva capacitat de resposta i tolerància als tractaments convencionals, així com a generar un efecte antitumoral pròpiament dit. Concretament, els nostres tractaments permeten prevenir i controlar la gravetat dels símptomes relacionats amb els efectes adversos de tractaments convencionals altament tòxics com la quimioteràpia i la radioteràpia per una banda i, per l’altra, també atendre i modificar els hàbits de vida que poden haver intervingut en l’aparició i evolució de la malaltia. La sòlida formació acadèmica en medicina tant convencional com integradora dels nostres facultatius i la nostra sinèrgia multidisciplinar ens permet incidir sobre tots els possibles factors relacionats amb la malaltia aplicant un criteri oncològic propi.

“Un model assistencial on la salut-malaltia és un punt d’inflexió per al creixement individual de la persona i el seu entorn”