TERÀPIES ENERGÈTIQUES

Aquestes teràpies estimulen punts subtils d’energia que poden estar bloquejats en situació de malaltia. A través de la pressió, punció o electropunció d’aquests punts aconsenguim alliberar el fluxe energètic i la ressolució dels símptomes sense augmentar la càrrega de tractaments farmacològics en els nostres pacients.

TERÀPIA NEURAL

La teràpia neural és una disciplina mèdica mínimament invasiva que, mitjançant la instil·lació intradèrmica, subcutània o a més profunditat de petites quantitats de procaïna diluïda, pretén canviar equilibris patològics que s’instauren al cos i originen simptomatologia diversa i malalties. La procaïna és un dels primers anestèsics locals que es van descriure, i s’empra poc en la pràctica clínica com a anestèsic perquè, pel seu període de vida mitjana curt, és poc operativa en aquest sentit. Té, en canvi, un elevat potencial per inhibir estats de bloqueig cel·lular i sincitial, afavorint la desprogramació de punts i camps interferents que dificulten la normal activitat cel·lular i de la matriu extracel·lular del cos.
A la pràctica, es realitza una “Història de vida”, que ve a ser una recopilació de dades sobre la salut i l’evolució vital del pacient; i posteriorment es proposen uns punts o àrees (cicatrius, camps interferents, ganglis, punts gallet…) per puncionar-los i deixar-hi una petita quantitat de procaïna.
Des de la primera sessió, el pacient sol notar canvis molt positius respecte la seva simptomatologia (dolor, cansament, pèrdua de sensibilitat, incontinència urinària, impotència erèctil…), tot i que és habitual haver de recórrer a diverses sessions per estabilitzar la situació i que no reaparegui la simptomatologia. Les agulles que s’utilitzen són força més fines que les que s ’empren a la pràctica clínica habitual, i les punxades no solen ser doloroses, tot i que algunes poden ser molestes, especialment quan es punxen cicatrius molt patològiques.

ELECTROPUNTURA

L’electroacupuntura és una variant de l’acupuntura clàssica que combina les agulles amb l’estimulació elèctrica. A l’Institut Khuab la prescrivim i apliquem en el tractament del dolor crònic, la fibromiàlgia, les artràlgies secundàries al tractament hormonal en dones amb càncer de mama, les nàusees i els vòmits induïts per la quimioteràpia, l’ansietat i l’insomni, els fogots, la fatiga, la xerostomia secundària a la radioteràpia, les alteracions i malalties intestinals, entre d’altres.

ACUPUNTURA

A l’Institut Khuab donem un valor afegit a aquesta eina terapèutica de la medicina tradicional xinesa que estimula punts corporals específics mitjançant agulles i diferents tècniques de punció. Concretament, apliquem l’acupuntura com a part del tractament de malalties complexes com, per exemple, per pal·liar els efectes secundaris derivats de la toxicitat de tractaments oncològics convencionals com la quimioteràpia, la radioteràpia i la hormonoteràpia. També apliquem l ’acupuntura com a mecanisme de reforç antitumoral.

MOXA

La moxa és una eina terapèutica de la medicina tradicional xinesa que consisteix en l’aplicació de calor sobre punts específics mitjançant “conus” o “puros” elaborats a partir de plantes medicinals com l’Artemisa. És una tècnica que es pot combinar amb d’altres com l’acupuntura, la fitoteràpia, la reflexoteràpia, les tècniques de massatge o tuina.
A l’Institut Khuab apliquem la moxibustió pels seus demostrats efectes beneficiosos en casos de trastorns de l’aparell digestiu, per reforçar del sistema immunològic i la millorar la leucopenia induïda per la quimioteràpia així com per millorar el cansament i la fatiga de pacients amb càncer o fatiga crònica. Pot ser també d’utilitat en la regulació d’alteracions ginecològiques en la recuperació de lesions esportives o el control del dolor articular.

BIORRESSONÀNCIA

La Biorressonància OBERON és un sistema amb capacitat per a processar dades d’anàlisi no linial que permeten obtenir una avaluació funcional de salut dels teixits de l’organisme de manera global. Aquest anàlisi permet realitzar un diagnòstic i establir un tractament mitjançant freqüències de camp oscil.latori.

“Considerem a les persones en totes les seves dimensions:
física, mental i essencial”