La enfermedad de Lyme

Malaltia de Lyme

La malaltia de Lyme, és la malaltia infecciosa que es transmet a través de paparres més comú a Europa. Després de la picada, la inoculació de la bactèria Borrellia burgorferi, des de la saliva de la paparra al torrent sanguini del pacient és responsable de la malaltia. En la fase aguda la manifestació més típica és l’Eritema Migratori (EM), una lesió cutània característica que apareix en la majoria de pacients de forma conjunta amb la picada, però no en tots els casos. Algunes vegades si la picada ha estat en una part del cos amb pèl, pot passar desapercebuda tant la picada com l’EM. Altres vegades, no hi ha manifestacions clíniques després de la picada. En la fase aguda el tractament amb antibiòtics és realment efectiu per curar la malaltia i resoldre les manifestacions cròniques. Encara que l’EM és la manifestació clínica més habitual, a vegades poden aparèixer manifestacions neurològiques agudes, essent la poliradiculitis i la meningitis les més freqüents i que responen de forma favorable al tractament amb antibiòtics.
No obstant, en alguns pacients, després de setmanes o mesos de la picada, o suposada picada, els símptomes apareixen d’una manera gradual i progressiva, agrupant-se al llarg del temps, no son específics, afecten a diferents òrgans i teixits, i no estan directament relacionats amb la malaltia, sinó vinculats a una “resposta immune exagerada” a la infecció. Els símptomes van des de limfadenopaties, febrícula, malestar general, àlgies musculars, dolor articular, símptomes neurocognitius o neuropsiquiàtrics, etc.; i son difícils de diferenciar d’altres malalties (fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica, malalties psicosomàtiques…). Tot això dificulta el diagnòstic si tenim en compte que les serologies en la “fase crònica” poden ser negatives i es detecta poca o cap evidència de la bactèria en els pacients.
No hi ha consens sobre les condicions del nom, la fisiopatologia o les possibles opcions de tractament, però si que hi ha consens sobre no realitzar tractaments amb cicles llargs i repetits d’antibiòtics orals o EV, donada l’absència d’evidència de la resposta en pacients amb Lyme crònic o malaltia post-Lyme.
La dificultat per fer un diagnòstic precís (a vegades perquè no hi ha certesa de la picada, no hi ha paràmetres d’anàlisis característics, les serologies son d’interpretació difícil, els símptomes poden estar relacionats amb altres malalties psicosomàtiques), la negació per part de la medicina convencional de la seva existència i la limitació d’opcions terapèutiques, poen endarrerir mesos o inclús anys el diagnòstic, el que afavoreix la progressió de la malaltia, el debilitament de l’organisme i la desesperació del pacient i el seu entorn familiar.
¡Però no tot son males noticies en aquest panorama gris! La medicina exhaustiva pot restaurar la funcionalitat d’òrgans i teixits, de forma eficaç i progressiva: estimular i modular el sistema immunitari perquè faci front a la infecció i no generi una resposta inflamatòria descontrolada, reduint els símptomes, millorant l’estat de salut i aconseguint una millorar qualitat de vida en els pacients afectats.
Institut Khuab és una clínica de medicina exhaustiva, formada per un equip multidisciplinari amb llarga experiència, capacitat per tractar aquesta condició complexa a través del nostre enfoc exhaustiu: escoltar als nostres pacients, donar temps i espai per expressar la seva situació física, emocional i mental, preparant un tractament personalitzat que contempli: infusions endovenoses (quelació de metalls pesats, productes antiinflamatoris, moduladors de la immunitat, vitamines…), pla nutricional individualitzat, millora de la microcirculació (BEMER), suplementació oral i potenciar la vitalitat de cada pacient per activar el seu potencial curatiu mitjançant l’homeopatia constitucional.
Hem tingut èxit en el tractament de pacients amb Lyme crònic o malaltia post-Lyme, sense augmentar la seva toxicitat ni les disfuncions orgàniques, utilitzant tècniques més naturals i no invasives. Estarem encantats d’avaluar el seu cas i rebre’l en la nostra clínica. Pot sol·licitar visita.