PROCÉS A KHUAB

Anàlisi inicial

Primera visita diagnòstica i d’anàlisi exhaustiu del cas en tota la seva complexitat. Segones opinions diagnòstiques o terapèutiques en cas de dubtes.

Indicació del pla de tractament

Valoració de les diferents opcions terapèutiques possibles en cada cas i establiment del pla de tractament adequat de forma consensuada amb el pacient segons les seves necessitats.

Estratègia nutricional

Utilitzem l’alimentació com a eina terapèutica fonamental. Orientem i eduquem els nostres pacients sobre com cuidar i potenciar les capacitats del seu propi organisme a través de l’alimentació.

Seguiment clínic

Seguiment clínic periòdic dels nostres pacients mitjançant visites mèdiques, correu electrònic per determinades consultes o a través del telèfon d’urgències.

Criteri mèdic propi

Els professionals de Khuab tenim una amplia formació mèdica especialitzada clàssica i no convencional que ens permet aplicar un criteri propi.

Col·laboració interprofessional

Treballem respectant i col.laborant amb els altres professionals assistencials per tal d’actuar sinèrgicament i aconseguir el màxim rendiment de tots els tractaments que realitza el pacient.

Propostes innovadores

La nostra expertessa i lideratge en el tractament de tumors avançats i d’altres malalties complexes ens permet fer propostes terapèutiques innovadores diferenciades.

“Explorem totes les possibilitats a l’abast per donar solucions als problemes dels pacients”