SERVEIS

Oferim un ampli ventall d’opcions terapèutiques que vetllen per la salut dels nostres pacients, indicades pels nostres especialistes i combinades entre sí a criteri facultatiu i de forma personalizada.

Si teniu dubtes sobre els nostres tractaments o necessiteu més informació, truqueu al T.+34 932 095 916

TRACTAMENTS
ONCOLÒGICS

TRACTAMENTS ONCOLÒGICS INTRAVENOSOS

A l’Institut Khuab som referents en la utilització de tractaments intravenosos oncològics naturals (Vitamina C a dosis altes, curcumina, àcid lipoic) amb evidència científica contrastada sobre la seva efectivitat tant a la hora de produir un efecte antiumoral com de millorar la qualitat de vida dels pacients. Aquesta evidència deriva de múltiples publicacions científiques disponibles a les bases de dades mèdiques on queden pal.lesos els seus mecanismes d’acció, efectes obtinguts, possibles sinèrgies amb els tractaments convencionals, possibles interaccions, etc… Tenim llarga experiència en l’ús d’aquests tractaments complemetaris que (sols o en combinació amb altres tractaments convencionals) aporten un efecte antitumoral propi sense augmentar la toxicitat, i que combinats amb productes biorreguladors i detoxificadors, ajuden a controlar la toxicitat derivada dels tractaments oncológics convencionals. L’administració dels tractaments és habituament molt ben tolerada i no sol donar lloc a efectes secundaris importants.

HIPERTÈRMIA TUMORAL LOCAL PROFUNDA

La Hipertèrmia tumoral local profunda és una tècnica per a tractar tumors sòlids mitjançant l’elevació de la temperatura sobre la zona tumoral amb un dispositiu de fabricació alemanya d’alta efectivitat i fiabilitat anomenat CELSIUS 42. La hipertèrmia generada per un camp elèctric sobre la zona tumoral té un efecte antitumoral propi (afavorint la mort de les cèl.lules tumorals) a la hora que genera un efecte immunomodulador (afavoreix el reclutament de cèl.lules dels sistema immunitari a la zona tumoral) i sensibilitza les cèl.lules tumorals fent-les més sensibles a altres tractaments oncològics (quimioteràpia i radioteràpia), augmentant doncs l’efectivitat i resposta a tractaments convencionals. Per aquest motiu, la seva principal indicació està en el seu ús concomitant amb aquests tractaments. L’Institut Khuab és referent en aquest tipus de teràpies a Catalunya i la resta de l’Estat i treballem diariament per avançar en la investigació clínica en l’ús de la Hipertèrmia en oncologia.

ABLACIONS TUMORALS PER ULTRASONS FUS-HIFU

L’ablació tumoral per ultrasons d’alta intensitat (FUS-HIFU) és una tècnica no invasiva que permet destruir tant lesions primàries com metastàsiques de determinats tumors mitjançant un feix d’ultrasons dirigit i controlat per imatge. En el cas de tumors malignes, amb aquesta tècnica podem fer un tractament adjuvant capdavanter i pioner a nivell mundial en pacients que no són candidats a cirurgia convencional tant per la localització del tumor com per les condicions clíniques del pacient. L’avantatge més important d’aquest procediments és l’excel.lent tolerància i el baix risc de complicacions en comparació amb la cirurgia convencional, el que permet una ràpida recuperació dels pacients. És un procediment especialment útil en pacients amb tumoracions pancreàtiques (però també hepàtiques, renals i de parts toves) que no poden ser operats doncs hem obtingut excel.lents resultats clínics en la seva combinació amb quimioterapia. El Dr.Vidal-Jové és un dels experts mundials en la realització d’aquest procediment en la seva aplicació en el camp de la oncologia i ha publicat nombrosos articles científics en revistes de referència exposant els esperançadors resultats d’aquest procediment. En el cas de tumoracions benignes (miomes uterins, fibroadenomes mamaris o nóduls tiroidals benignes), aquesta tècnica permet destrucir la lesió sense les complicacions habituals relacionades amb la cirurgía convencional ( cicatriu, anestesia general, recuperació més llarga…).Utilitzem les instal.lacions de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa per a la realització dels procediments ablatius per ultrasons FUS-HIFU.

CIRURGIA MÍNIMAMENT INVASIVA

El Dr.Vidal-Jove és oncòleg quirúrgic format a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa i posteriorment especialitzat a la Universistat de Washington. Té una llarga experiència quirúrgica en el camp de la oncologia i aplica la seva expertesa i criteri oncològic propi en situacions on l’èxit de la intervenció depèn de l’habitlitat i experiència del professional. De la mateixa manera, és un referent a l’hora de valorar la indicació d’un o altre procediment quirúrgic i de les tècniques més idònies en cada cas particular. Utilitzem les instal.lacions de la Clínica Diagonal per a la realització de procediments quirúrgics.

TRACTAMENTS INMUNOMODULADORS

El sistema immunològic juga un paper fonamental tant en el desenvolupament del càncer com en el seu tractament. La optimització de la funció immunitària mitjançant diferents productes naturals, derivats majoritàriament de plantes amb reconeguda activitat immunomoduladora (vesc, fongs medicinals, microimmunoteràpia i fitoteràpia), pot marcar la diferència en l’evolució clínica del pacient.

NUTRICIÓ PERSONALITZADA

És de tots conegut la importància que el patró d’alimentació d’un individu pot tenir en el desenvolupament del càncer, però cada vegada hi ha més evidència de com determinades intervencions nutricionals poden afavorir l’efectivitat dels tractament oncològics, de com l’aport de determinats nutrients pot evitar la pèrdua de pes en els nostres pacients (que sabem és un factor de mal pronòstic en l’evolució de la malaltia), de com alimentar-se de forma conscient i saludable pot tenir un paper fonamental en la prevenció del càncer i les seves recaigudes, de quin impacte té el correcte equilibri de la flora intestinal en el sistema immunitari, etc… Cada pacient és únic, i al llarg de la malaltia oncològica passa per situacions molt diverses que solen precisar diferents actuacions nutricionals, per això, a l’Institut Khuab creiem que és imprescindible un assessorament nutricional personalitzat i adequat al moment en què es troba cada pacient, i utilitzem múltiples recursos nutricionals segons criteri mèdic per obtenir el màxim benefici de la intervenció.

SUPORT PSICOEMOCIONAL

Les emocions, la nostra comprensió de la vida, com i amb qui ens relacionem, com gestionem els factors vitals estressors, com endrecem els nostres processos mentals… té un impacte en la nostra salut. Els professionals de Khuab tenim llarga experiència en el tracte amb pacients amb càncer i sabem que des del diagnòstic fins al desenllaç poden necessitar un suport psicoemocional específic. De la mateixa manera hem constatat en moltes ocasions com determinats traumes o conflictes viscuts poden haver tingut relació amb el desenvolupament de la malaltia tumoral, i per tant, donar eines al pacient per a que pugui resoldre i gestionar millor determinats conflictes, sabem que té impacte en l’evolució de la malaltia i inclús, en la resposta als tractaments.

TRACTAMENTS
ONCOLÒGICS

TRACTAMENTS ONCOLÒGICS INTRAVENOSOS

A l’Institut Khuab som referents en la utilització de tractaments intravenosos oncològics naturals (Vitamina C a dosis altes, curcumina, àcid lipoic) amb evidència científica contrastada sobre la seva efectivitat tant a la hora de produir un efecte antiumoral com de millorar la qualitat de vida dels pacients. Aquesta evidència deriva de múltiples publicacions científiques disponibles a les bases de dades mèdiques on queden pal.lesos els seus mecanismes d’acció, efectes obtinguts, possibles sinèrgies amb els tractaments convencionals, possibles interaccions, etc… Tenim llarga experiència en l’ús d’aquests tractaments complemetaris que (sols o en combinació amb altres tractaments convencionals) aporten un efecte antitumoral propi sense augmentar la toxicitat, i que combinats amb productes biorreguladors i detoxificadors, ajuden a controlar la toxicitat derivada dels tractaments oncológics convencionals. L’administració dels tractaments és habituament molt ben tolerada i no sol donar lloc a efectes secundaris importants.

HIPERTÈRMIA TUMORAL LOCAL PROFUNDA

La Hipertèrmia tumoral local profunda és una tècnica per a tractar tumors sòlids mitjançant l’elevació de la temperatura sobre la zona tumoral amb un dispositiu de fabricació alemanya d’alta efectivitat i fiabilitat anomenat CELSIUS 42. La hipertèrmia generada per un camp elèctric sobre la zona tumoral té un efecte antitumoral propi (afavorint la mort de les cèl.lules tumorals) a la hora que genera un efecte immunomodulador (afavoreix el reclutament de cèl.lules dels sistema immunitari a la zona tumoral) i sensibilitza les cèl.lules tumorals fent-les més sensibles a altres tractaments oncològics (quimioteràpia i radioteràpia), augmentant doncs l’efectivitat i resposta a tractaments convencionals. Per aquest motiu, la seva principal indicació està en el seu ús concomitant amb aquests tractaments. L’Institut Khuab és referent en aquest tipus de teràpies a Catalunya i la resta de l’Estat i treballem diariament per avançar en la investigació clínica en l’ús de la Hipertèrmia en oncologia.

ABLACIONS TUMORALS PER ULTRASONS FUS-HIFU

L’ablació tumoral per ultrasons d’alta intensitat (FUS-HIFU) és una tècnica no invasiva que permet destruir tant lesions primàries com metastàsiques de determinats tumors mitjançant un feix d’ultrasons dirigit i controlat per imatge. En el cas de tumors malignes, amb aquesta tècnica podem fer un tractament adjuvant capdavanter i pioner a nivell mundial en pacients que no són candidats a cirurgia convencional tant per la localització del tumor com per les condicions clíniques del pacient. L’avantatge més important d’aquest procediments és l’excel.lent tolerància i el baix risc de complicacions en comparació amb la cirurgia convencional, el que permet una ràpida recuperació dels pacients. És un procediment especialment útil en pacients amb tumoracions pancreàtiques (però també hepàtiques, renals i de parts toves) que no poden ser operats doncs hem obtingut excel.lents resultats clínics en la seva combinació amb quimioterapia. El Dr.Vidal-Jové és un dels experts mundials en la realització d’aquest procediment en la seva aplicació en el camp de la oncologia i ha publicat nombrosos articles científics en revistes de referència exposant els esperançadors resultats d’aquest procediment. En el cas de tumoracions benignes (miomes uterins, fibroadenomes mamaris o nóduls tiroidals benignes), aquesta tècnica permet destrucir la lesió sense les complicacions habituals relacionades amb la cirurgía convencional ( cicatriu, anestesia general, recuperació més llarga…).Utilitzem les instal.lacions de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa per a la realització dels procediments ablatius per ultrasons FUS-HIFU.

CIRURGIA MÍNIMAMENT INVASIVA

El Dr.Vidal-Jove és oncòleg quirúrgic format a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa i posteriorment especialitzat a la Universistat de Washington. Té una llarga experiència quirúrgica en el camp de la oncologia i aplica la seva expertesa i criteri oncològic propi en situacions on l’èxit de la intervenció depèn de l’habitlitat i experiència del professional. De la mateixa manera, és un referent a l’hora de valorar la indicació d’un o altre procediment quirúrgic i de les tècniques més idònies en cada cas particular. Utilitzem les instal.lacions de la Clínica Diagonal per a la realització de procediments quirúrgics.

TRACTAMENTS INMUNOMODULADORS

El sistema immunològic juga un paper fonamental tant en el desenvolupament del càncer com en el seu tractament. La optimització de la funció immunitària mitjançant diferents productes naturals, derivats majoritàriament de plantes amb reconeguda activitat immunomoduladora (vesc, fongs medicinals, microimmunoteràpia i fitoteràpia), pot marcar la diferència en l’evolució clínica del pacient.

NUTRICIÓ PERSONALITZADA

És de tots conegut la importància que el patró d’alimentació d’un individu pot tenir en el desenvolupament del càncer, però cada vegada hi ha més evidència de com determinades intervencions nutricionals poden afavorir l’efectivitat dels tractament oncològics, de com l’aport de determinats nutrients pot evitar la pèrdua de pes en els nostres pacients (que sabem és un factor de mal pronòstic en l’evolució de la malaltia), de com alimentar-se de forma conscient i saludable pot tenir un paper fonamental en la prevenció del càncer i les seves recaigudes, de quin impacte té el correcte equilibri de la flora intestinal en el sistema immunitari, etc… Cada pacient és únic, i al llarg de la malaltia oncològica passa per situacions molt diverses que solen precisar diferents actuacions nutricionals, per això, a l’Institut Khuab creiem que és imprescindible un assessorament nutricional personalitzat i adequat al moment en què es troba cada pacient, i utilitzem múltiples recursos nutricionals segons criteri mèdic per obtenir el màxim benefici de la intervenció.

SUPORT PSICOEMOCIONAL

Les emocions, la nostra comprensió de la vida, com i amb qui ens relacionem, com gestionem els factors vitals estressors, com endrecem els nostres processos mentals… té un impacte en la nostra salut. Els professionals de Khuab tenim llarga experiència en el tracte amb pacients amb càncer i sabem que des del diagnòstic fins al desenllaç poden necessitar un suport psicoemocional específic. De la mateixa manera hem constatat en moltes ocasions com determinats traumes o conflictes viscuts poden haver tingut relació amb el desenvolupament de la malaltia tumoral, i per tant, donar eines al pacient per a que pugui resoldre i gestionar millor determinats conflictes, sabem que té impacte en l’evolució de la malaltia i inclús, en la resposta als tractaments.

TRACTAMENTS
QUIRÚRGICS

CIRURGIA ONCOLÒGICA MÍNIMAMENT INVASIVA: DIGESTIVA, GINECOLÒGICA I DE LA MAMA

El Dr.Vidal-Jove és oncòleg quirúrgic format a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa i posteriorment especialitzat a la Universistat de Washington. Té una llarga experiència quirúrgica en el camp de la oncologia i aplica la seva expertesa i criteri oncològic propi en situacions on l’èxit de la intervenció depèn de l’habitlitat i experiència del professional. De la mateixa manera, és un referent a l’hora de valorar la indicació d’un o altre procediment quirúrgic i de les tècniques més idònies en cada cas particular. Utilitzem les instal.lacions de la Clínica Diagonal per a la realització de procediments quirúrgics.

ABLACIONS TUMORALS PER ULTRASONS FUS-HIFU DE TUMORS MALIGNES I BENIGNES

L’ablació tumoral per ultrasons d’alta intensitat (FUS-HIFU) és una tècnica no invasiva que permet destruir tant lesions primàries com metastàsiques de determinats tumors mitjançant un feix d’ultrasons dirigit i controlat per imatge. Amb aquesta tècnica podem fer un tractament adjuvant capdavanter i pioner a nivell mundial en pacients que no són candidats a cirurgia convencional tant per la localització del tumor com per les condicions clíniques del pacient. L’avantatge més important d’aquest procediments és l’excel.lent tolerància i el baix risc de complicacions en comparació amb la cirurgia convencional, el que permet una ràpida recuperació dels pacients. És un procediment especialment útil en pacients amb tumoracions pancreàtiques que no poden ser operats doncs hem obtingut excel.lents resultats clínics en la seva utilització en combinació amb la quimioterapia, però també permet tractar amb bons resultats tumoracions malignes al fetge, al ronyó, a la pròstata, als teixits tous,etc. Les ablacions per ultrasons han estat també una revolució en el tractament de determinades tumoracions benignes com fibroadenomes de la mama, els miomes uterins o els nòduls tiroidals benignes, on donada la benignitat de les lesions, reduir les complicacions quirúrgiques, les cicatrius i la recuperació postoperatòria és la principal avantage d’aquest procediment respecte la cirurgia convencional. El Dr.Vidal-Jové és un dels experts mundials en la realització d’aquest procediment en la seva aplicació en el camp de la oncologia i ha publicat nombrosos articles científics en revistes de referència exposant els esperançadors resultats d’aquest procediment. Utilitzem les instal.lacions de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa per a la realització dels procediments ablatius per ultrasons FUS-HIFU.

TRACTAMENTS
QUIRÚRGICS

CIRURGIA ONCOLÒGICA MÍNIMAMENT INVASIVA: DIGESTIVA, GINECOLÒGICA I DE LA MAMA

El Dr.Vidal-Jove és oncòleg quirúrgic format a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa i posteriorment especialitzat a la Universistat de Washington. Té una llarga experiència quirúrgica en el camp de la oncologia i aplica la seva expertesa i criteri oncològic propi en situacions on l’èxit de la intervenció depèn de l’habitlitat i experiència del professional. De la mateixa manera, és un referent a l’hora de valorar la indicació d’un o altre procediment quirúrgic i de les tècniques més idònies en cada cas particular. Utilitzem les instal.lacions de la Clínica Diagonal per a la realització de procediments quirúrgics.

ABLACIONS TUMORALS PER ULTRASONS FUS-HIFU DE TUMORS MALIGNES I BENIGNES

L’ablació tumoral per ultrasons d’alta intensitat (FUS-HIFU) és una tècnica no invasiva que permet destruir tant lesions primàries com metastàsiques de determinats tumors mitjançant un feix d’ultrasons dirigit i controlat per imatge. Amb aquesta tècnica podem fer un tractament adjuvant capdavanter i pioner a nivell mundial en pacients que no són candidats a cirurgia convencional tant per la localització del tumor com per les condicions clíniques del pacient. L’avantatge més important d’aquest procediments és l’excel.lent tolerància i el baix risc de complicacions en comparació amb la cirurgia convencional, el que permet una ràpida recuperació dels pacients. És un procediment especialment útil en pacients amb tumoracions pancreàtiques que no poden ser operats doncs hem obtingut excel.lents resultats clínics en la seva utilització en combinació amb la quimioterapia, però també permet tractar amb bons resultats tumoracions malignes al fetge, al ronyó, a la pròstata, als teixits tous,etc. Les ablacions per ultrasons han estat també una revolució en el tractament de determinades tumoracions benignes com fibroadenomes de la mama, els miomes uterins o els nòduls tiroidals benignes, on donada la benignitat de les lesions, reduir les complicacions quirúrgiques, les cicatrius i la recuperació postoperatòria és la principal avantage d’aquest procediment respecte la cirurgia convencional. El Dr.Vidal-Jové és un dels experts mundials en la realització d’aquest procediment en la seva aplicació en el camp de la oncologia i ha publicat nombrosos articles científics en revistes de referència exposant els esperançadors resultats d’aquest procediment. Utilitzem les instal.lacions de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa per a la realització dels procediments ablatius per ultrasons FUS-HIFU.

TRACTAMENTS
INTRAVENOSOS

FLEBOTERÀPIA BIORREGULADORA

La fleboteràpia biorreguladora és la infusió endovenosa d’una combinació personalitzada de productes biorregualdors que compleixen les funcions fonamentals de detoxificació i restabliment del terreny biològic. Degut a que són substàncies ultradiluïdes i dinamitzades, la seva naturalesa les acosta molt als productes homeopàtics, tenint l’avantatge que no interfereixen amb altres tractaments ni tenen efectes adversos associats.

Sovint utilitzem aquests productes combinats amb altres antiinflamatoris naturals i coenzims per assolir la neutralització de radicals lliures produïts per l’organisme com a conseqüència de determinades malalties, de l’envelliment o de la presència de residus tòxics derivats de tractaments convencionals. L’objectiu d’aquests tractaments és doncs desintoxicar l’organisme i contribuïr a la revitalització dels teixits així com a estimular-lo per millorar les seves funcions cel·lulars optimitzant la pròpia capacitat de resposta i autoguariment.

TRACTAMENTS ONCOLÒGICS INTRAVENOSOS

A l’Institut Khuab som referents en la utilització de tractaments intravenosos oncològics naturals (Vitamina C a dosis altes, curcumina, àcid lipoic) amb evidència científica contrastada sobre la seva efectivitat tant a la hora de produir un efecte antiumoral com de millorar la qualitat de vida dels pacients. Aquesta evidència deriva de múltiples publicacions científiques disponibles a les bases de dades mèdiques on queden pal.lesos els seus mecanismes d’acció, efectes obtinguts, possibles sinèrgies amb els tractaments convencionals, possibles interaccions, etc… Tenim llarga experiència en l’ús d’aquests tractaments complemetaris que (sols o en combinació amb altres tractaments convencionals) aporten un efecte antitumoral propi sense augmentar la toxicitat, i que combinats amb productes biorreguladors i detoxificadors, ajuden a controlar la toxicitat derivada dels tractaments convencionals. L’adminstració dels tractaments és habituament molt ben tolerada i no sol donar lloc a efectes secundaris importants.

NUTRICIÓ CEL·LULAR (VITAMINES, AMINOÀCIDS, OLIGOELEMENTS)

La contaminació ambiental i dels aliments, la sobreexposició a substàncies químiques, l’estrès, els mals hàbits de vida, una alimentació inadequada, la manca d’activitat física, les llargues jornades laborals, etc.. contribueixen al desequilibri funcional de l’organisme donant lloc a símptomes inespecífics i poc importants però que amb l’acúmul i el temps, acaben cristal.litzant en patologies complexes. L’aport intravenós de nutrients ( vitamines, aminoacids, coenzims i oligoelements) garantitza la seva arribada a la cèl.lula, ajudant a l’organisme a minimitzar l’impacte de tots aquests agressors externs als que inevitablement estem exposats.

ANTIINFLAMATORIS I ANTIOXIDANTS NATURALS

Dades científiques recents alerten que un patró inflamatori sistèmic (conseqüència de l’estrès, l’alimentació inadequada, la toxicitat ambiental a què estem sotmesos…) podria ser el terreny sobre el qual multitut de patologies complexes es fonamenten. Mantenir la inflamació sota control tant amb tractaments intravenosos com amb l’endreç dels hàbits de vida com amb l’assessorament nutricional adequat, pot ser un element clau en la prevenció de l’aparició de malalties així com de contribuir a un envelliment saludable.

SOLUCIÓ SALINA OZONITZADA

La pràctica de la ozonoteràpia ha demostrat la seva utilitat com a tractament antiinflamatori i regulador dels mecanismes enzimàtics intracel.lulars. La seva aplicació és útil en malalties degeneratives i autoimmunitàries on aquests mecanismes solen estar alterats. És un mètode segur i eficaç, de fàcil aplicació i que compta amb un ampli recolzament científic en termes d’estudis clínics i de recerca bàsica.

COCKTAIL DE MYERS (ENERGITZANT, REVITALITZANT)

El Cocktail de Myers és una combinació de vitamines i minerals pensada i testada durant més de 25 anys pel Dr.Myers de Baltimore, que contribueix a millorar les funcions de l’organisme, produint un efecte energitzant i revitalitzant. Molt útil i efectiu en moments en que la sobrecàrrega i l’estrès mermen les capacitats del nostre sistema immunitari i apareixen refredats, fatiga, astenia o debilitat, i també en estats de fatiga crònica o desvitalització.

TERÀPIA DE QUELACIÓ INTRAVENOSA

La quelació és un procedmient a través del qual es preten absorbir, recaptar i eliminar del torrent sanguini determinats ions o metalls pesats que poden ser tòxics per l’organisme i que en ocasions es relacionen amb l’aparició de determinades malalties. Es tracta d’administrar un producte intravenós que té gran afinitat per aquestes substàncies tòxiques i en ellaçar-se amb elles en permet l’eliminació. Hi ha evidència científica que aquest procediment pot tenir un impacte favorable en malalties con l’aterosclerosi, la cardiopatía isquémica i la arteriopatía perifèrica, i comença a haver-hi dades que la presència de determinats metalls en sang podria tenir relació amb el desnvolupament de demencies, malalties neurodegeneratives, o tenir un impacte en la cronificació o mala evolució de determinades malaties inflamatòries cròniques.

TRACTAMENTS
INTRAVENOSOS

FLEBOTERÀPIA BIORREGULADORA

La fleboteràpia biorreguladora és la infusió endovenosa d’una combinació personalitzada de productes biorregualdors que compleixen les funcions fonamentals de detoxificació i restabliment del terreny biològic. Degut a que són substàncies ultradiluïdes i dinamitzades, la seva naturalesa les acosta molt als productes homeopàtics, tenint l’avantatge que no interfereixen amb altres tractaments ni tenen efectes adversos associats.

Sovint utilitzem aquests productes combinats amb altres antiinflamatoris naturals i coenzims per assolir la neutralització de radicals lliures produïts per l’organisme com a conseqüència de determinades malalties, de l’envelliment o de la presència de residus tòxics derivats de tractaments convencionals. L’objectiu d’aquests tractaments és doncs desintoxicar l’organisme i contribuïr a la revitalització dels teixits així com a estimular-lo per millorar les seves funcions cel·lulars optimitzant la pròpia capacitat de resposta i autoguariment.

TRACTAMENTS ONCOLÒGICS INTRAVENOSOS

A l’Institut Khuab som referents en la utilització de tractaments intravenosos oncològics naturals (Vitamina C a dosis altes, curcumina, àcid lipoic) amb evidència científica contrastada sobre la seva efectivitat tant a la hora de produir un efecte antiumoral com de millorar la qualitat de vida dels pacients. Aquesta evidència deriva de múltiples publicacions científiques disponibles a les bases de dades mèdiques on queden pal.lesos els seus mecanismes d’acció, efectes obtinguts, possibles sinèrgies amb els tractaments convencionals, possibles interaccions, etc… Tenim llarga experiència en l’ús d’aquests tractaments complemetaris que (sols o en combinació amb altres tractaments convencionals) aporten un efecte antitumoral propi sense augmentar la toxicitat, i que combinats amb productes biorreguladors i detoxificadors, ajuden a controlar la toxicitat derivada dels tractaments convencionals. L’adminstració dels tractaments és habituament molt ben tolerada i no sol donar lloc a efectes secundaris importants.

NUTRICIÓ CEL·LULAR (VITAMINES, AMINOÀCIDS, OLIGOELEMENTS)

La contaminació ambiental i dels aliments, la sobreexposició a substàncies químiques, l’estrès, els mals hàbits de vida, una alimentació inadequada, la manca d’activitat física, les llargues jornades laborals, etc.. contribueixen al desequilibri funcional de l’organisme donant lloc a símptomes inespecífics i poc importants però que amb l’acúmul i el temps, acaben cristal.litzant en patologies complexes. L’aport intravenós de nutrients ( vitamines, aminoacids, coenzims i oligoelements) garantitza la seva arribada a la cèl.lula, ajudant a l’organisme a minimitzar l’impacte de tots aquests agressors externs als que inevitablement estem exposats.

ANTIINFLAMATORIS I ANTIOXIDANTS NATURALS

Dades científiques recents alerten que un patró inflamatori sistèmic (conseqüència de l’estrès, l’alimentació inadequada, la toxicitat ambiental a què estem sotmesos…) podria ser el terreny sobre el qual multitut de patologies complexes es fonamenten. Mantenir la inflamació sota control tant amb tractaments intravenosos com amb l’endreç dels hàbits de vida com amb l’assessorament nutricional adequat, pot ser un element clau en la prevenció de l’aparició de malalties així com de contribuir a un envelliment saludable.

SOLUCIÓ SALINA OZONITZADA

La pràctica de la ozonoteràpia ha demostrat la seva utilitat com a tractament antiinflamatori i regulador dels mecanismes enzimàtics intracel.lulars. La seva aplicació és útil en malalties degeneratives i autoimmunitàries on aquests mecanismes solen estar alterats. És un mètode segur i eficaç, de fàcil aplicació i que compta amb un ampli recolzament científic en termes d’estudis clínics i de recerca bàsica.

COCKTAIL DE MYERS (ENERGITZANT, REVITALITZANT)

El Cocktail de Myers és una combinació de vitamines i minerals pensada i testada durant més de 25 anys pel Dr.Myers de Baltimore, que contribueix a millorar les funcions de l’organisme, produint un efecte energitzant i revitalitzant. Molt útil i efectiu en moments en que la sobrecàrrega i l’estrès mermen les capacitats del nostre sistema immunitari i apareixen refredats, fatiga, astenia o debilitat, i també en estats de fatiga crònica o desvitalització.

TERÀPIA DE QUELACIÓ INTRAVENOSA

La quelació és un procedmient a través del qual es preten absorbir, recaptar i eliminar del torrent sanguini determinats ions o metalls pesats que poden ser tòxics per l’organisme i que en ocasions es relacionen amb l’aparició de determinades malalties. Es tracta d’administrar un producte intravenós que té gran afinitat per aquestes substàncies tòxiques i en ellaçar-se amb elles en permet l’eliminació. Hi ha evidència científica que aquest procediment pot tenir un impacte favorable en malalties con l’aterosclerosi, la cardiopatía isquémica i la arteriopatía perifèrica, i comença a haver-hi dades que la presència de determinats metalls en sang podria tenir relació amb el desnvolupament de demencies, malalties neurodegeneratives, o tenir un impacte en la cronificació o mala evolució de determinades malaties inflamatòries cròniques.

HIPERTÈRMIA
ONCOLÒGICA

La Hipertèrmia tumoral local profunda és una tècnica per a tractar tumors sòlids mitjançant l’elevació de la temperatura sobre la zona tumoral amb un dispositiu de fabricació alemanya d’alta efectivitat i fiabilitat anomenat CELSIUS 42. La hipertèrmia generada per un camp elèctric sobre la zona tumoral té un efecte antitumoral propi (afavorint la mort de les cèl.lules tumorals) a la hora que genera un efecte immunomodulador (afavoreix el reclutament de cèl.lules dels sistema immunitari a la zona tumoral) i sensibilitza les cèl.lules tumorals fent-les més sensibles a altres tractaments oncològics (quimioteràpia i radioteràpia), augmentant doncs l’efectivitat i resposta a tractaments convencionals. Per aquest motiu, la seva principal indicació està en el seu ús concomitant amb aquests tractaments. L’Institut Khuab és referent en aquest tipus de teràpies a Catalunya i la resta de l’Estat i treballem diariament per avançar en la investigació clínica en l’ús de la Hipertèrmia en oncologia.

NUTRICIÓ
CLÍNICA

  • Alimentació cetogènica
  • Alimentació antitumoral
  • Alimentació antiinflamatòria
  • Dejunis
  • Alimentació detox
  • Diagnòstic de composició corporal
  • Diagnòstic funcional del sistema digestiu per biorressonància

A l’Institut Khuab creiem fermament que una alimentació adequada i adaptada a l’individu i el seu moment, saludable i conscient és imprescindible per a una salud òptima. Volem no sols educar i assessorar als pacients respecte quina és l’alimentació que més els convé sino utilitzar l’alimentació com a eina terapèutica eficaç en el control de símptomes i malalties. Donem gran importancia a l’equilibri funcional del sistema digestiu i la flora bacteriana intestinal doncs té un paper rellevant sobre l’impacte nutricional que volem obtenir en els diferents sistemes de l’organisme, entre ells, el sistema immunològic. Treballem coordinadament de manera que els recursos nutricionals implementats tenen una prescripció, supervisió i seguiment mèdic per a garantir la seguretat i maximitzar-ne el benefici.
Utilitzem la tecnologia existent com a eina diagnòstica i de seguiment dels nostres pacients: fem diagnòstics de composició corporal amb densitometría i diagnòstic funcional del sistema digestiu i d’intoleràncies alimentàries amb biorressonància ESBIA a l’inici i al llarg de la intervenció nutricional per a valorar l’impacte de les mesures implementades alhora que els resultats serveixen per motivar els pacients i poder objectivar i contrastar els progressos assolits.
Oferim un ampli ventall de recursos per adaptar-nos a les necessitats i voluntat de cada pacient i el seu entorn en la seva aproximació als canvis en l’alimentació, des de visites personalitzades individuals a tallers grupals pràctics, xerrades específiques i showcookings.

TRACTAMENTS
IMMUNOMODULADORS

El sistema immunitari representa el “guardià” i sistema defensiu de l’organisme front a diversos agressors exògens i endògens. Afavorir la capacitat del mateix de fer front a malaties tumorals, inflamatòries o infeccioses és un dels eixos terapèutics amb els que treballem a l’Institut Khuab. Utilitzem diferents recursos naturals provinents de plantes o fongs (vesc sc, fongs medicinals, fitoteràpia i microimmunoteràpia) per modular el sistema immunitari i aconseguir la contenció i millora simptomàtica en les malalties tumorals i inflamatòries cròniques o les malaties infeccioses. Així mateix, tenim especial cura en adreçar tots aquells factors que sabem poden estar mermant les capacitats del nostre sistema immunitari com ara dèficits de micronutrients, vitamines o coenzims, desequilibris de la microbiota intestinal, etc.. i que en ésser tractats permeten un correcte funcionament del sistema.

ACUPUNTURA

L’acupuntura és una tècnica mil.lenaria procedent de la medicina tradicional xinesa que mitjançant la punció amb agulles a determinats punts de l’organisme permet el lliure fluxe de l’energia, previament bloquejada, a través dels canals energètics promovent la resolució de símptomes i malalties. És una tècnica validada científicament, eficaç en el control de múltiples símptomes que limiten la qualitat de vida dels pacients. Donades les seves característiques no afegeix toxicitat ni és font d’efectes adversos, el que permet la seva combinació amb altres tractaments i la converteix en un excel.lent recurs en pacients que per la seva condició ja prenen molta medicació.

TERÀPIA
NEURAL

La teràpia neural és una disciplina mèdica mínimament invasiva que, mitjançant la instil·lació intradèrmica, subcutània o a més profunditat de petites quantitats de procaïna diluïda, pretén modificar desequilibris patològics en l’organisme que originen simptomatologia diversa.Té un elevat potencial per inhibir estats de bloqueig cel·lular i sincitial, afavorint la desprogramació de punts i camps interferents que dificulten la normal activitat cel·lular i de la matriu extracel·lular del cos i que es tradueix en una millora dels símptomes. És molt efectiva i útil en el tractament del dolor de diversos origens i combinada amb altres tractaments pot millorar molt la qualitat de vida de pacients amb dolor crònic.

HOMEOPATIA

La homeopatía clàssica o unicista és un mètode terapèutic descrit i testat amb perseverancia i empirisme pel Dr.Hahnemann a Alemanya fa més de 200 anys i amb un nombre important de metges que l’estan innovant i practicant amb excel.lents resultats arreu del món. Utiliza substàncies ultradiluïdes i dinamitzades per exercir un efecte subtil i profund en l’individu modificant el seu terreny biològic i millorant la seva capacitat autodefensiva i autoguaridora tant a nivell físic com mental i emocional. Ajuda a l’individu a posicionar-se en una forma de viure i entendre més d’acord amb la seva naturalesa i per tant el fa més resilient i capaç de viure una vida més plena i sana. El principal avantatge d’aquesta terapèutica és la seva ausència de toxicitat i que no interfereix farmacològicament amb d’altres medicaments o tractaments que el pacient pugui estar prenent.

BIORRESSONÀNCIA

La Biorressonància OBERON/ESBIA és un sistema amb capacitat per a processar dades d’anàlisi no linial que permeten obtenir una avaluació funcional de salut dels teixits de l’organisme de manera global. Aquesta anàlisi permet realitzar un diagnòstic i establir un tractament mitjançant freqüències de camp oscil.latori. És un sistema és molt útil per detectar transtorns funcionals en fases molt precoces i pràcticament assimptomàtiques i permet iniciar un tractament adequat per corregir el transtorn i retornar l’organisme a la seva òptima funcionalitat. A l’Institut Khuab l’utilitzem també en l’àmbit de la medicina preventiva i la nutrició per tal de detectar possibles transtorns funcionals i poder-los corregir abans que puguin donar lloc a patología establerta.

TERÀPIES
PSICOLÒGIQUES

PSICOBIOLGIA

La psicobiologia tracta d’establir un mapa de relacions entre determinades tipologies de conflicte emocional i la transformació o malignització de determinades estirps cel·lulars. En ocasions l’aparició d’un tumor ens pot conduir a entendre com algunes emocions ens poden estar afectant sense que nosaltres en siguem conscients. Modificar aquestes emocions o actituts que ens fan emmalaltir pot tenir un impacte important en l’evolució de la malatia i especialment en la prevenció de posteriors recaigudes.A l’Institut Khuab tenim metges experts en detectar els possibles conflictes i les eines psicoteràpiques necessàries per acompañar el pacient en la millora de la gestió d’aquests conflictes.

TERÀPIA BREU ESTRATÈGICA

Es tracta d’una tècnica de psicoteràpia que, a través de maniobres aparentment simples, aconsegueix  que la persona canviï la seva manera de percebre la realitat i, en conseqüència, modifiqui de forma automàtica el seu comportament o conducta. És una eina útil i eficaç en el tractament de fòbies, trastorns obsessius-compulsius, bloquejos, depressió, ansietat, conflictes de parella o familiars, etc.

ANATHEORESIS

L’anatheoresi és una tècnica psicoteràpica que pretén, a través d’una hipnosi lleu on no hi ha pèrdua de consciència, contactar amb “traumes” ocorreguts durant la primera infància i que segons el seu desenvolupador, el Dr. Grau, són l’origen de la malaltia en l’edat adulta. Mitjançant diverses sessions, el pacient pot “desemmascarar” i resoldre  conflictes fins aleshores inconscients.

GESTIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES RELACIONALS

Els conflictes de relació amb les persones amb qui compartim la vida (parella, pares, fills, companys de feina…), per la seva repetició de conductes i per la seva evident exposició al llarg del temps, poden tenir un impacte importatnt en la nostra salut tant psicoemocional com física, podent ser factors precipitants en l’aparició de malalties diverses. La detecció (fer-los conscients), gestió i resolució d’aquests conflictes ens obre una porta al treball personal amb nosaltres mateixos per viure una vida afectiva i relacional més plena i satisfactòria.

TERÀPIES
PSICOLÒGIQUES

PSICOBIOLGIA

La psicobiologia tracta d’establir un mapa de relacions entre determinades tipologies de conflicte emocional i la transformació o malignització de determinades estirps cel·lulars. En ocasions l’aparició d’un tumor ens pot conduir a entendre com algunes emocions ens poden estar afectant sense que nosaltres en siguem conscients. Modificar aquestes emocions o actituts que ens fan emmalaltir pot tenir un impacte important en l’evolució de la malatia i especialment en la prevenció de posteriors recaigudes.A l’Institut Khuab tenim metges experts en detectar els possibles conflictes i les eines psicoteràpiques necessàries per acompañar el pacient en la millora de la gestió d’aquests conflictes.

TERÀPIA BREU ESTRATÈGICA

Es tracta d’una tècnica de psicoteràpia que, a través de maniobres aparentment simples, aconsegueix  que la persona canviï la seva manera de percebre la realitat i, en conseqüència, modifiqui de forma automàtica el seu comportament o conducta. És una eina útil i eficaç en el tractament de fòbies, trastorns obsessius-compulsius, bloquejos, depressió, ansietat, conflictes de parella o familiars, etc.

ANATHEORESIS

L’anatheoresi és una tècnica psicoteràpica que pretén, a través d’una hipnosi lleu on no hi ha pèrdua de consciència, contactar amb “traumes” ocorreguts durant la primera infància i que segons el seu desenvolupador, el Dr. Grau, són l’origen de la malaltia en l’edat adulta. Mitjançant diverses sessions, el pacient pot “desemmascarar” i resoldre  conflictes fins aleshores inconscients.

GESTIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES RELACIONALS

Els conflictes de relació amb les persones amb qui compartim la vida (parella, pares, fills, companys de feina…), per la seva repetició de conductes i per la seva evident exposició al llarg del temps, poden tenir un impacte importatnt en la nostra salut tant psicoemocional com física, podent ser factors precipitants en l’aparició de malalties diverses. La detecció (fer-los conscients), gestió i resolució d’aquests conflictes ens obre una porta al treball personal amb nosaltres mateixos per viure una vida afectiva i relacional més plena i satisfactòria.

COL·LOQUIS DE
L’ESSÈNCIA

Els “col.loquis de l’essència” proposen disposar d’un espai i temps on fer evident la nostra dimensió essencial, per retrobar-nos amb QUI SOM i QUÈ VOLEM, i per donar rellevància als aspectes essencials que de veritat ens governen. Demanem que qui s’apropi a aquest treball ho faci amb intenció de continuïtat i senti una crida interior que ajudarem a desenvolupar.