Biorressonància

BIORRESSONÀNCIA

La Biorressonància OBERON/ESBIA és un sistema amb capacitat per a processar dades d’anàlisi no linial que permeten obtenir una avaluació funcional de salut dels teixits de l’organisme de manera global. Aquesta anàlisi permet realitzar un diagnòstic i establir un tractament mitjançant freqüències de camp oscil.latori. És un sistema és molt útil per detectar transtorns funcionals en fases molt precoces i pràcticament assimptomàtiques i permet iniciar un tractament adequat per corregir el transtorn i retornar l’organisme a la seva òptima funcionalitat. A l’Institut Khuab l’utilitzem també en l’àmbit de la medicina preventiva i la nutrició per tal de detectar possibles transtorns funcionals i poder-los corregir abans que puguin donar lloc a patología establerta.

SERVEIS

Oferim un ampli ventall d’opcions terapèutiques que vetllen per la salut dels nostres pacients, indicades pels nostres especialistes i combinades entre sí a criteri facultatiu i de forma personalizada.

Si teniu dubtes sobre els nostres tractaments o necessiteu més informació, truqueu al T.+34 932 095 916