Tractaments immunomoduladors

TRACTAMENTS
IMMUNOMODULADORS

El sistema immunitari representa el “guardià” i sistema defensiu de l’organisme front a diversos agressors exògens i endògens. Afavorir la capacitat del mateix de fer front a malaties tumorals, inflamatòries o infeccioses és un dels eixos terapèutics amb els que treballem a l’Institut Khuab. Utilitzem diferents recursos naturals provinents de plantes o fongs (vesc sc, fongs medicinals, fitoteràpia i microimmunoteràpia) per modular el sistema immunitari i aconseguir la contenció i millora simptomàtica en les malalties tumorals i inflamatòries cròniques o les malaties infeccioses. Així mateix, tenim especial cura en adreçar tots aquells factors que sabem poden estar mermant les capacitats del nostre sistema immunitari com ara dèficits de micronutrients, vitamines o coenzims, desequilibris de la microbiota intestinal, etc.. i que en ésser tractats permeten un correcte funcionament del sistema.

SERVEIS

Oferim un ampli ventall d’opcions terapèutiques que vetllen per la salut dels nostres pacients, indicades pels nostres especialistes i combinades entre sí a criteri facultatiu i de forma personalizada.

Si teniu dubtes sobre els nostres tractaments o necessiteu més informació, truqueu al T.+34 932 095 916