Tractaments intravenosos

TRACTAMENTS
INTRAVENOSOS

FLEBOTERÀPIA BIORREGULADORA

La fleboteràpia biorreguladora és la infusió endovenosa d’una combinació personalitzada de productes biorregualdors que compleixen les funcions fonamentals de detoxificació i restabliment del terreny biològic. Degut a que són substàncies ultradiluïdes i dinamitzades, la seva naturalesa les acosta molt als productes homeopàtics, tenint l’avantatge que no interfereixen amb altres tractaments ni tenen efectes adversos associats.

Sovint utilitzem aquests productes combinats amb altres antiinflamatoris naturals i coenzims per assolir la neutralització de radicals lliures produïts per l’organisme com a conseqüència de determinades malalties, de l’envelliment o de la presència de residus tòxics derivats de tractaments convencionals. L’objectiu d’aquests tractaments és doncs desintoxicar l’organisme i contribuïr a la revitalització dels teixits així com a estimular-lo per millorar les seves funcions cel·lulars optimitzant la pròpia capacitat de resposta i autoguariment.

TRACTAMENTS ONCOLÒGICS INTRAVENOSOS

A l’Institut Khuab som referents en la utilització de tractaments intravenosos oncològics naturals (Vitamina C a dosis altes, curcumina, àcid lipoic) amb evidència científica contrastada sobre la seva efectivitat tant a la hora de produir un efecte antiumoral com de millorar la qualitat de vida dels pacients. Aquesta evidència deriva de múltiples publicacions científiques disponibles a les bases de dades mèdiques on queden pal.lesos els seus mecanismes d’acció, efectes obtinguts, possibles sinèrgies amb els tractaments convencionals, possibles interaccions, etc… Tenim llarga experiència en l’ús d’aquests tractaments complemetaris que (sols o en combinació amb altres tractaments convencionals) aporten un efecte antitumoral propi sense augmentar la toxicitat, i que combinats amb productes biorreguladors i detoxificadors, ajuden a controlar la toxicitat derivada dels tractaments convencionals. L’adminstració dels tractaments és habituament molt ben tolerada i no sol donar lloc a efectes secundaris importants.

NUTRICIÓ CEL·LULAR (VITAMINES, AMINOÀCIDS, OLIGOELEMENTS)

La contaminació ambiental i dels aliments, la sobreexposició a substàncies químiques, l’estrès, els mals hàbits de vida, una alimentació inadequada, la manca d’activitat física, les llargues jornades laborals, etc.. contribueixen al desequilibri funcional de l’organisme donant lloc a símptomes inespecífics i poc importants però que amb l’acúmul i el temps, acaben cristal.litzant en patologies complexes. L’aport intravenós de nutrients ( vitamines, aminoacids, coenzims i oligoelements) garantitza la seva arribada a la cèl.lula, ajudant a l’organisme a minimitzar l’impacte de tots aquests agressors externs als que inevitablement estem exposats.

ANTIINFLAMATORIS I ANTIOXIDANTS NATURALS

Dades científiques recents alerten que un patró inflamatori sistèmic (conseqüència de l’estrès, l’alimentació inadequada, la toxicitat ambiental a què estem sotmesos…) podria ser el terreny sobre el qual multitut de patologies complexes es fonamenten. Mantenir la inflamació sota control tant amb tractaments intravenosos com amb l’endreç dels hàbits de vida com amb l’assessorament nutricional adequat, pot ser un element clau en la prevenció de l’aparició de malalties així com de contribuir a un envelliment saludable.

SOLUCIÓ SALINA OZONITZADA

La pràctica de la ozonoteràpia ha demostrat la seva utilitat com a tractament antiinflamatori i regulador dels mecanismes enzimàtics intracel.lulars. La seva aplicació és útil en malalties degeneratives i autoimmunitàries on aquests mecanismes solen estar alterats. És un mètode segur i eficaç, de fàcil aplicació i que compta amb un ampli recolzament científic en termes d’estudis clínics i de recerca bàsica.

COCKTAIL DE MYERS (ENERGITZANT, REVITALITZANT)

El Cocktail de Myers és una combinació de vitamines i minerals pensada i testada durant més de 25 anys pel Dr.Myers de Baltimore, que contribueix a millorar les funcions de l’organisme, produint un efecte energitzant i revitalitzant. Molt útil i efectiu en moments en que la sobrecàrrega i l’estrès mermen les capacitats del nostre sistema immunitari i apareixen refredats, fatiga, astenia o debilitat, i també en estats de fatiga crònica o desvitalització.

TERÀPIA DE QUELACIÓ INTRAVENOSA

La quelació és un procedmient a través del qual es preten absorbir, recaptar i eliminar del torrent sanguini determinats ions o metalls pesats que poden ser tòxics per l’organisme i que en ocasions es relacionen amb l’aparició de determinades malalties. Es tracta d’administrar un producte intravenós que té gran afinitat per aquestes substàncies tòxiques i en ellaçar-se amb elles en permet l’eliminació. Hi ha evidència científica que aquest procediment pot tenir un impacte favorable en malalties con l’aterosclerosi, la cardiopatía isquémica i la arteriopatía perifèrica, i comença a haver-hi dades que la presència de determinats metalls en sang podria tenir relació amb el desnvolupament de demencies, malalties neurodegeneratives, o tenir un impacte en la cronificació o mala evolució de determinades malaties inflamatòries cròniques.

TRACTAMENTS
INTRAVENOSOS

FLEBOTERÀPIA BIORREGULADORA

La fleboteràpia biorreguladora és la infusió endovenosa d’una combinació personalitzada de productes biorregualdors que compleixen les funcions fonamentals de detoxificació i restabliment del terreny biològic. Degut a que són substàncies ultradiluïdes i dinamitzades, la seva naturalesa les acosta molt als productes homeopàtics, tenint l’avantatge que no interfereixen amb altres tractaments ni tenen efectes adversos associats.

Sovint utilitzem aquests productes combinats amb altres antiinflamatoris naturals i coenzims per assolir la neutralització de radicals lliures produïts per l’organisme com a conseqüència de determinades malalties, de l’envelliment o de la presència de residus tòxics derivats de tractaments convencionals. L’objectiu d’aquests tractaments és doncs desintoxicar l’organisme i contribuïr a la revitalització dels teixits així com a estimular-lo per millorar les seves funcions cel·lulars optimitzant la pròpia capacitat de resposta i autoguariment.

TRACTAMENTS ONCOLÒGICS INTRAVENOSOS

A l’Institut Khuab som referents en la utilització de tractaments intravenosos oncològics naturals (Vitamina C a dosis altes, curcumina, àcid lipoic) amb evidència científica contrastada sobre la seva efectivitat tant a la hora de produir un efecte antiumoral com de millorar la qualitat de vida dels pacients. Aquesta evidència deriva de múltiples publicacions científiques disponibles a les bases de dades mèdiques on queden pal.lesos els seus mecanismes d’acció, efectes obtinguts, possibles sinèrgies amb els tractaments convencionals, possibles interaccions, etc… Tenim llarga experiència en l’ús d’aquests tractaments complemetaris que (sols o en combinació amb altres tractaments convencionals) aporten un efecte antitumoral propi sense augmentar la toxicitat, i que combinats amb productes biorreguladors i detoxificadors, ajuden a controlar la toxicitat derivada dels tractaments convencionals. L’adminstració dels tractaments és habituament molt ben tolerada i no sol donar lloc a efectes secundaris importants.

NUTRICIÓ CEL·LULAR (VITAMINES, AMINOÀCIDS, OLIGOELEMENTS)

La contaminació ambiental i dels aliments, la sobreexposició a substàncies químiques, l’estrès, els mals hàbits de vida, una alimentació inadequada, la manca d’activitat física, les llargues jornades laborals, etc.. contribueixen al desequilibri funcional de l’organisme donant lloc a símptomes inespecífics i poc importants però que amb l’acúmul i el temps, acaben cristal.litzant en patologies complexes. L’aport intravenós de nutrients ( vitamines, aminoacids, coenzims i oligoelements) garantitza la seva arribada a la cèl.lula, ajudant a l’organisme a minimitzar l’impacte de tots aquests agressors externs als que inevitablement estem exposats.

ANTIINFLAMATORIS I ANTIOXIDANTS NATURALS

Dades científiques recents alerten que un patró inflamatori sistèmic (conseqüència de l’estrès, l’alimentació inadequada, la toxicitat ambiental a què estem sotmesos…) podria ser el terreny sobre el qual multitut de patologies complexes es fonamenten. Mantenir la inflamació sota control tant amb tractaments intravenosos com amb l’endreç dels hàbits de vida com amb l’assessorament nutricional adequat, pot ser un element clau en la prevenció de l’aparició de malalties així com de contribuir a un envelliment saludable.

SOLUCIÓ SALINA OZONITZADA

La pràctica de la ozonoteràpia ha demostrat la seva utilitat com a tractament antiinflamatori i regulador dels mecanismes enzimàtics intracel.lulars. La seva aplicació és útil en malalties degeneratives i autoimmunitàries on aquests mecanismes solen estar alterats. És un mètode segur i eficaç, de fàcil aplicació i que compta amb un ampli recolzament científic en termes d’estudis clínics i de recerca bàsica.

COCKTAIL DE MYERS (ENERGITZANT, REVITALITZANT)

El Cocktail de Myers és una combinació de vitamines i minerals pensada i testada durant més de 25 anys pel Dr.Myers de Baltimore, que contribueix a millorar les funcions de l’organisme, produint un efecte energitzant i revitalitzant. Molt útil i efectiu en moments en que la sobrecàrrega i l’estrès mermen les capacitats del nostre sistema immunitari i apareixen refredats, fatiga, astenia o debilitat, i també en estats de fatiga crònica o desvitalització.

TERÀPIA DE QUELACIÓ INTRAVENOSA

La quelació és un procedmient a través del qual es preten absorbir, recaptar i eliminar del torrent sanguini determinats ions o metalls pesats que poden ser tòxics per l’organisme i que en ocasions es relacionen amb l’aparició de determinades malalties. Es tracta d’administrar un producte intravenós que té gran afinitat per aquestes substàncies tòxiques i en ellaçar-se amb elles en permet l’eliminació. Hi ha evidència científica que aquest procediment pot tenir un impacte favorable en malalties con l’aterosclerosi, la cardiopatía isquémica i la arteriopatía perifèrica, i comença a haver-hi dades que la presència de determinats metalls en sang podria tenir relació amb el desnvolupament de demencies, malalties neurodegeneratives, o tenir un impacte en la cronificació o mala evolució de determinades malaties inflamatòries cròniques.

SERVEIS

Oferim un ampli ventall d’opcions terapèutiques que vetllen per la salut dels nostres pacients, indicades pels nostres especialistes i combinades entre sí a criteri facultatiu i de forma personalizada.

Si teniu dubtes sobre els nostres tractaments o necessiteu més informació, truqueu al T.+34 932 095 916