Tractaments oncològics

TRACTAMENTS
ONCOLÒGICS

TRACTAMENTS ONCOLÒGICS INTRAVENOSOS

A l’Institut Khuab som referents en la utilització de tractaments intravenosos oncològics naturals (Vitamina C a dosis altes, curcumina, àcid lipoic) amb evidència científica contrastada sobre la seva efectivitat tant a la hora de produir un efecte antiumoral com de millorar la qualitat de vida dels pacients. Aquesta evidència deriva de múltiples publicacions científiques disponibles a les bases de dades mèdiques on queden pal.lesos els seus mecanismes d’acció, efectes obtinguts, possibles sinèrgies amb els tractaments convencionals, possibles interaccions, etc… Tenim llarga experiència en l’ús d’aquests tractaments complemetaris que (sols o en combinació amb altres tractaments convencionals) aporten un efecte antitumoral propi sense augmentar la toxicitat, i que combinats amb productes biorreguladors i detoxificadors, ajuden a controlar la toxicitat derivada dels tractaments oncológics convencionals. L’administració dels tractaments és habituament molt ben tolerada i no sol donar lloc a efectes secundaris importants.

HIPERTÈRMIA TUMORAL LOCAL PROFUNDA

La Hipertèrmia tumoral local profunda és una tècnica per a tractar tumors sòlids mitjançant l’elevació de la temperatura sobre la zona tumoral amb un dispositiu de fabricació alemanya d’alta efectivitat i fiabilitat anomenat CELSIUS 42. La hipertèrmia generada per un camp elèctric sobre la zona tumoral té un efecte antitumoral propi (afavorint la mort de les cèl.lules tumorals) a la hora que genera un efecte immunomodulador (afavoreix el reclutament de cèl.lules dels sistema immunitari a la zona tumoral) i sensibilitza les cèl.lules tumorals fent-les més sensibles a altres tractaments oncològics (quimioteràpia i radioteràpia), augmentant doncs l’efectivitat i resposta a tractaments convencionals. Per aquest motiu, la seva principal indicació està en el seu ús concomitant amb aquests tractaments. L’Institut Khuab és referent en aquest tipus de teràpies a Catalunya i la resta de l’Estat i treballem diariament per avançar en la investigació clínica en l’ús de la Hipertèrmia en oncologia.

ABLACIONS TUMORALS PER ULTRASONS FUS-HIFU

L’ablació tumoral per ultrasons d’alta intensitat (FUS-HIFU) és una tècnica no invasiva que permet destruir tant lesions primàries com metastàsiques de determinats tumors mitjançant un feix d’ultrasons dirigit i controlat per imatge. En el cas de tumors malignes, amb aquesta tècnica podem fer un tractament adjuvant capdavanter i pioner a nivell mundial en pacients que no són candidats a cirurgia convencional tant per la localització del tumor com per les condicions clíniques del pacient. L’avantatge més important d’aquest procediments és l’excel.lent tolerància i el baix risc de complicacions en comparació amb la cirurgia convencional, el que permet una ràpida recuperació dels pacients. És un procediment especialment útil en pacients amb tumoracions pancreàtiques (però també hepàtiques, renals i de parts toves) que no poden ser operats doncs hem obtingut excel.lents resultats clínics en la seva combinació amb quimioterapia. El Dr.Vidal-Jové és un dels experts mundials en la realització d’aquest procediment en la seva aplicació en el camp de la oncologia i ha publicat nombrosos articles científics en revistes de referència exposant els esperançadors resultats d’aquest procediment. En el cas de tumoracions benignes (miomes uterins, fibroadenomes mamaris o nóduls tiroidals benignes), aquesta tècnica permet destrucir la lesió sense les complicacions habituals relacionades amb la cirurgía convencional ( cicatriu, anestesia general, recuperació més llarga…).Utilitzem les instal.lacions de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa per a la realització dels procediments ablatius per ultrasons FUS-HIFU.

CIRURGIA MÍNIMAMENT INVASIVA

El Dr.Vidal-Jove és oncòleg quirúrgic format a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa i posteriorment especialitzat a la Universistat de Washington. Té una llarga experiència quirúrgica en el camp de la oncologia i aplica la seva expertesa i criteri oncològic propi en situacions on l’èxit de la intervenció depèn de l’habitlitat i experiència del professional. De la mateixa manera, és un referent a l’hora de valorar la indicació d’un o altre procediment quirúrgic i de les tècniques més idònies en cada cas particular. Utilitzem les instal.lacions de la Clínica Diagonal per a la realització de procediments quirúrgics.

TRACTAMENTS INMUNOMODULADORS

El sistema immunològic juga un paper fonamental tant en el desenvolupament del càncer com en el seu tractament. La optimització de la funció immunitària mitjançant diferents productes naturals, derivats majoritàriament de plantes amb reconeguda activitat immunomoduladora (vesc, fongs medicinals, microimmunoteràpia i fitoteràpia), pot marcar la diferència en l’evolució clínica del pacient.

NUTRICIÓ PERSONALITZADA

És de tots conegut la importància que el patró d’alimentació d’un individu pot tenir en el desenvolupament del càncer, però cada vegada hi ha més evidència de com determinades intervencions nutricionals poden afavorir l’efectivitat dels tractament oncològics, de com l’aport de determinats nutrients pot evitar la pèrdua de pes en els nostres pacients (que sabem és un factor de mal pronòstic en l’evolució de la malaltia), de com alimentar-se de forma conscient i saludable pot tenir un paper fonamental en la prevenció del càncer i les seves recaigudes, de quin impacte té el correcte equilibri de la flora intestinal en el sistema immunitari, etc… Cada pacient és únic, i al llarg de la malaltia oncològica passa per situacions molt diverses que solen precisar diferents actuacions nutricionals, per això, a l’Institut Khuab creiem que és imprescindible un assessorament nutricional personalitzat i adequat al moment en què es troba cada pacient, i utilitzem múltiples recursos nutricionals segons criteri mèdic per obtenir el màxim benefici de la intervenció.

SUPORT PSICOEMOCIONAL

Les emocions, la nostra comprensió de la vida, com i amb qui ens relacionem, com gestionem els factors vitals estressors, com endrecem els nostres processos mentals… té un impacte en la nostra salut. Els professionals de Khuab tenim llarga experiència en el tracte amb pacients amb càncer i sabem que des del diagnòstic fins al desenllaç poden necessitar un suport psicoemocional específic. De la mateixa manera hem constatat en moltes ocasions com determinats traumes o conflictes viscuts poden haver tingut relació amb el desenvolupament de la malaltia tumoral, i per tant, donar eines al pacient per a que pugui resoldre i gestionar millor determinats conflictes, sabem que té impacte en l’evolució de la malaltia i inclús, en la resposta als tractaments.

TRACTAMENTS
ONCOLÒGICS

TRACTAMENTS ONCOLÒGICS INTRAVENOSOS

A l’Institut Khuab som referents en la utilització de tractaments intravenosos oncològics naturals (Vitamina C a dosis altes, curcumina, àcid lipoic) amb evidència científica contrastada sobre la seva efectivitat tant a la hora de produir un efecte antiumoral com de millorar la qualitat de vida dels pacients. Aquesta evidència deriva de múltiples publicacions científiques disponibles a les bases de dades mèdiques on queden pal.lesos els seus mecanismes d’acció, efectes obtinguts, possibles sinèrgies amb els tractaments convencionals, possibles interaccions, etc… Tenim llarga experiència en l’ús d’aquests tractaments complemetaris que (sols o en combinació amb altres tractaments convencionals) aporten un efecte antitumoral propi sense augmentar la toxicitat, i que combinats amb productes biorreguladors i detoxificadors, ajuden a controlar la toxicitat derivada dels tractaments oncológics convencionals. L’administració dels tractaments és habituament molt ben tolerada i no sol donar lloc a efectes secundaris importants.

HIPERTÈRMIA TUMORAL LOCAL PROFUNDA

La Hipertèrmia tumoral local profunda és una tècnica per a tractar tumors sòlids mitjançant l’elevació de la temperatura sobre la zona tumoral amb un dispositiu de fabricació alemanya d’alta efectivitat i fiabilitat anomenat CELSIUS 42. La hipertèrmia generada per un camp elèctric sobre la zona tumoral té un efecte antitumoral propi (afavorint la mort de les cèl.lules tumorals) a la hora que genera un efecte immunomodulador (afavoreix el reclutament de cèl.lules dels sistema immunitari a la zona tumoral) i sensibilitza les cèl.lules tumorals fent-les més sensibles a altres tractaments oncològics (quimioteràpia i radioteràpia), augmentant doncs l’efectivitat i resposta a tractaments convencionals. Per aquest motiu, la seva principal indicació està en el seu ús concomitant amb aquests tractaments. L’Institut Khuab és referent en aquest tipus de teràpies a Catalunya i la resta de l’Estat i treballem diariament per avançar en la investigació clínica en l’ús de la Hipertèrmia en oncologia.

ABLACIONS TUMORALS PER ULTRASONS FUS-HIFU

L’ablació tumoral per ultrasons d’alta intensitat (FUS-HIFU) és una tècnica no invasiva que permet destruir tant lesions primàries com metastàsiques de determinats tumors mitjançant un feix d’ultrasons dirigit i controlat per imatge. En el cas de tumors malignes, amb aquesta tècnica podem fer un tractament adjuvant capdavanter i pioner a nivell mundial en pacients que no són candidats a cirurgia convencional tant per la localització del tumor com per les condicions clíniques del pacient. L’avantatge més important d’aquest procediments és l’excel.lent tolerància i el baix risc de complicacions en comparació amb la cirurgia convencional, el que permet una ràpida recuperació dels pacients. És un procediment especialment útil en pacients amb tumoracions pancreàtiques (però també hepàtiques, renals i de parts toves) que no poden ser operats doncs hem obtingut excel.lents resultats clínics en la seva combinació amb quimioterapia. El Dr.Vidal-Jové és un dels experts mundials en la realització d’aquest procediment en la seva aplicació en el camp de la oncologia i ha publicat nombrosos articles científics en revistes de referència exposant els esperançadors resultats d’aquest procediment. En el cas de tumoracions benignes (miomes uterins, fibroadenomes mamaris o nóduls tiroidals benignes), aquesta tècnica permet destrucir la lesió sense les complicacions habituals relacionades amb la cirurgía convencional ( cicatriu, anestesia general, recuperació més llarga…).Utilitzem les instal.lacions de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa per a la realització dels procediments ablatius per ultrasons FUS-HIFU.

CIRURGIA MÍNIMAMENT INVASIVA

El Dr.Vidal-Jove és oncòleg quirúrgic format a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa i posteriorment especialitzat a la Universistat de Washington. Té una llarga experiència quirúrgica en el camp de la oncologia i aplica la seva expertesa i criteri oncològic propi en situacions on l’èxit de la intervenció depèn de l’habitlitat i experiència del professional. De la mateixa manera, és un referent a l’hora de valorar la indicació d’un o altre procediment quirúrgic i de les tècniques més idònies en cada cas particular. Utilitzem les instal.lacions de la Clínica Diagonal per a la realització de procediments quirúrgics.

TRACTAMENTS INMUNOMODULADORS

El sistema immunològic juga un paper fonamental tant en el desenvolupament del càncer com en el seu tractament. La optimització de la funció immunitària mitjançant diferents productes naturals, derivats majoritàriament de plantes amb reconeguda activitat immunomoduladora (vesc, fongs medicinals, microimmunoteràpia i fitoteràpia), pot marcar la diferència en l’evolució clínica del pacient.

NUTRICIÓ PERSONALITZADA

És de tots conegut la importància que el patró d’alimentació d’un individu pot tenir en el desenvolupament del càncer, però cada vegada hi ha més evidència de com determinades intervencions nutricionals poden afavorir l’efectivitat dels tractament oncològics, de com l’aport de determinats nutrients pot evitar la pèrdua de pes en els nostres pacients (que sabem és un factor de mal pronòstic en l’evolució de la malaltia), de com alimentar-se de forma conscient i saludable pot tenir un paper fonamental en la prevenció del càncer i les seves recaigudes, de quin impacte té el correcte equilibri de la flora intestinal en el sistema immunitari, etc… Cada pacient és únic, i al llarg de la malaltia oncològica passa per situacions molt diverses que solen precisar diferents actuacions nutricionals, per això, a l’Institut Khuab creiem que és imprescindible un assessorament nutricional personalitzat i adequat al moment en què es troba cada pacient, i utilitzem múltiples recursos nutricionals segons criteri mèdic per obtenir el màxim benefici de la intervenció.

SUPORT PSICOEMOCIONAL

Les emocions, la nostra comprensió de la vida, com i amb qui ens relacionem, com gestionem els factors vitals estressors, com endrecem els nostres processos mentals… té un impacte en la nostra salut. Els professionals de Khuab tenim llarga experiència en el tracte amb pacients amb càncer i sabem que des del diagnòstic fins al desenllaç poden necessitar un suport psicoemocional específic. De la mateixa manera hem constatat en moltes ocasions com determinats traumes o conflictes viscuts poden haver tingut relació amb el desenvolupament de la malaltia tumoral, i per tant, donar eines al pacient per a que pugui resoldre i gestionar millor determinats conflictes, sabem que té impacte en l’evolució de la malaltia i inclús, en la resposta als tractaments.

SERVEIS

Oferim un ampli ventall d’opcions terapèutiques que vetllen per la salut dels nostres pacients, indicades pels nostres especialistes i combinades entre sí a criteri facultatiu i de forma personalizada.

Si teniu dubtes sobre els nostres tractaments o necessiteu més informació, truqueu al T.+34 932 095 916