Tractaments quirúrgics

TRACTAMENTS
QUIRÚRGICS

CIRURGIA ONCOLÒGICA MÍNIMAMENT INVASIVA: DIGESTIVA, GINECOLÒGICA I DE LA MAMA

El Dr.Vidal-Jove és oncòleg quirúrgic format a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa i posteriorment especialitzat a la Universistat de Washington. Té una llarga experiència quirúrgica en el camp de la oncologia i aplica la seva expertesa i criteri oncològic propi en situacions on l’èxit de la intervenció depèn de l’habitlitat i experiència del professional. De la mateixa manera, és un referent a l’hora de valorar la indicació d’un o altre procediment quirúrgic i de les tècniques més idònies en cada cas particular. Utilitzem les instal.lacions de la Clínica Diagonal per a la realització de procediments quirúrgics.

ABLACIONS TUMORALS PER ULTRASONS FUS-HIFU DE TUMORS MALIGNES I BENIGNES

L’ablació tumoral per ultrasons d’alta intensitat (FUS-HIFU) és una tècnica no invasiva que permet destruir tant lesions primàries com metastàsiques de determinats tumors mitjançant un feix d’ultrasons dirigit i controlat per imatge. Amb aquesta tècnica podem fer un tractament adjuvant capdavanter i pioner a nivell mundial en pacients que no són candidats a cirurgia convencional tant per la localització del tumor com per les condicions clíniques del pacient. L’avantatge més important d’aquest procediments és l’excel.lent tolerància i el baix risc de complicacions en comparació amb la cirurgia convencional, el que permet una ràpida recuperació dels pacients. És un procediment especialment útil en pacients amb tumoracions pancreàtiques que no poden ser operats doncs hem obtingut excel.lents resultats clínics en la seva utilització en combinació amb la quimioterapia, però també permet tractar amb bons resultats tumoracions malignes al fetge, al ronyó, a la pròstata, als teixits tous,etc. Les ablacions per ultrasons han estat també una revolució en el tractament de determinades tumoracions benignes com fibroadenomes de la mama, els miomes uterins o els nòduls tiroidals benignes, on donada la benignitat de les lesions, reduir les complicacions quirúrgiques, les cicatrius i la recuperació postoperatòria és la principal avantage d’aquest procediment respecte la cirurgia convencional. El Dr.Vidal-Jové és un dels experts mundials en la realització d’aquest procediment en la seva aplicació en el camp de la oncologia i ha publicat nombrosos articles científics en revistes de referència exposant els esperançadors resultats d’aquest procediment. Utilitzem les instal.lacions de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa per a la realització dels procediments ablatius per ultrasons FUS-HIFU.

TRACTAMENTS
QUIRÚRGICS

CIRURGIA ONCOLÒGICA MÍNIMAMENT INVASIVA: DIGESTIVA, GINECOLÒGICA I DE LA MAMA

El Dr.Vidal-Jove és oncòleg quirúrgic format a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa i posteriorment especialitzat a la Universistat de Washington. Té una llarga experiència quirúrgica en el camp de la oncologia i aplica la seva expertesa i criteri oncològic propi en situacions on l’èxit de la intervenció depèn de l’habitlitat i experiència del professional. De la mateixa manera, és un referent a l’hora de valorar la indicació d’un o altre procediment quirúrgic i de les tècniques més idònies en cada cas particular. Utilitzem les instal.lacions de la Clínica Diagonal per a la realització de procediments quirúrgics.

ABLACIONS TUMORALS PER ULTRASONS FUS-HIFU DE TUMORS MALIGNES I BENIGNES

L’ablació tumoral per ultrasons d’alta intensitat (FUS-HIFU) és una tècnica no invasiva que permet destruir tant lesions primàries com metastàsiques de determinats tumors mitjançant un feix d’ultrasons dirigit i controlat per imatge. Amb aquesta tècnica podem fer un tractament adjuvant capdavanter i pioner a nivell mundial en pacients que no són candidats a cirurgia convencional tant per la localització del tumor com per les condicions clíniques del pacient. L’avantatge més important d’aquest procediments és l’excel.lent tolerància i el baix risc de complicacions en comparació amb la cirurgia convencional, el que permet una ràpida recuperació dels pacients. És un procediment especialment útil en pacients amb tumoracions pancreàtiques que no poden ser operats doncs hem obtingut excel.lents resultats clínics en la seva utilització en combinació amb la quimioterapia, però també permet tractar amb bons resultats tumoracions malignes al fetge, al ronyó, a la pròstata, als teixits tous,etc. Les ablacions per ultrasons han estat també una revolució en el tractament de determinades tumoracions benignes com fibroadenomes de la mama, els miomes uterins o els nòduls tiroidals benignes, on donada la benignitat de les lesions, reduir les complicacions quirúrgiques, les cicatrius i la recuperació postoperatòria és la principal avantage d’aquest procediment respecte la cirurgia convencional. El Dr.Vidal-Jové és un dels experts mundials en la realització d’aquest procediment en la seva aplicació en el camp de la oncologia i ha publicat nombrosos articles científics en revistes de referència exposant els esperançadors resultats d’aquest procediment. Utilitzem les instal.lacions de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa per a la realització dels procediments ablatius per ultrasons FUS-HIFU.

SERVEIS

Oferim un ampli ventall d’opcions terapèutiques que vetllen per la salut dels nostres pacients, indicades pels nostres especialistes i combinades entre sí a criteri facultatiu i de forma personalizada.

Si teniu dubtes sobre els nostres tractaments o necessiteu més informació, truqueu al T.+34 932 095 916