EVIDÈNCIA CIENTÍFICA APLICADA

Només hi ha una medicina i aquesta està basada en la tradició mèdica i en les proves científiques que es troben a les publicacions de referència i als congressos mèdics. Tots els nostres processos i procediments estan recolzats per aquesta evidència. Tanmateix contribuïm amb conferències, presentacions a congressos mèdics nacionals i internacionals, i publicacions científiques a l’avenç de la medicina integradora i dels procediments quirúrgics No Invasius.

“Explorem totes les possibilitats a l’abast per donar solucions als problemes dels pacients”